Vragen over voorbereiding op school

Op welke manier krijg ik informatie over de pilot?

Het CvTE informeert pilotscholen over de DTT op verschillende manieren. Scholen die niet deelnemen aan de pilot ontvangen elk kwartaal een nieuwsbrief over de ontwikkelingen van de DTT. Schoolleiders en examensecretarissen ontvangen deze nieuwsbrief op verschillende manieren. Scholen die deelnemen aan de pilot ontvangen nieuwsbrieven. Ook hebben ze toegang tot de LinkedIn-groep Pilot Diagnostische Tussentijdse Toets. Het CvTE organiseert tijdens het schooljaar een aantal informatieve bijeenkomsten.

Hoeveel voorbereidingstijd kost de DTT?

U kunt rekening houden met minimaal zes weken voorbereidingstijd voor de DTT, als Facet nog niet is geïnstalleerd bij u op school. De systeembeheerder moet Facet installeren en testen. De examensecretaris moet de planning afstemmen op school en in Facet zetten. De meeste scholen gebruiken Facet al voor andere toetsen en examens. In dat geval is de voorbereidingstijd beperkt.

Welke personen op school zijn betrokken bij de DTT?

Er zijn meerdere personen op uw school betrokken bij de DTT. De systeembeheerder installeert Facet. De examensecretaris bespreekt met de mentoren wanneer leerlingen de toets maken. Ook maakt hij of zij de planning in Facet. De vakleerkrachten krijgen via de contactpersoon DTT de rapportages. Zij bepalen welke interventies zij met de leerlingen gaan doen. Tot slot steunt de schoolleiding de deelname aan de pilot en zijn zij hier verantwoordelijk voor.

Moeten mijn leerlingen zich voorbereiden?

Nee, het is niet nodig voor leerlingen om zich voor te bereiden op de DTT. Sommige onderwerpen zijn misschien nieuw, maar dat is voor een diagnostische toets niet erg. Leerlingen kunnen wel een keer oefenen om te wennen aan Facet en aan de type opgaven.

Waar/wanneer kan ik mijn school inschrijven voor vakken en niveaus?

Wanneer u in vorige jaren heeft deelgenomen aan de DTT loopt uw aanmelding voor deelname aan dit pilotjaar automatisch door.  Als u niet meer mee wilt doen kunt u een mail sturen naar dtt@hetcvte.nl.

Vanaf  januari 2017 kan uw school de toetsen gaan inplannen in Facet en kunt u zelf kiezen welke leerlingen u inplant voor welke vakken. Deze registratie in Facet is voor ons voldoende.

Levert het CvTE materiaal om op school voorlichting te geven over de DTT?

Ja, het CvTE heeft een toolset ontwikkeld waarin verschillende instrumenten beschikbaar zijn om voorlichting te geven over de DTT.