Vragen over rapportages DTT

Wat levert de DTT mijn school op?

Allebei de versies van de DTT leveren u een rapportage op. De adaptieve DTT levert een rapportage op leerling-, groeps- en schoolniveau op. De pretest vmbo-bb levert u een rapportage op schoolniveau op.

In de rapportage tabel is per toets, per vak en per pilotjaar te zien wat het uw school kan opleveren.

Wanneer krijg ik de rapportage?

Scholen kunnen de schoolrapportage van de pretest vmbo-bb in mei 2017 downloaden. Scholen kunnen de leerling-, groeps- en schoolrapportages van de adaptieve DTT direct na afname downloaden.

Is het mogelijk om de opgaven in te zien?

Docenten en leerlingen kunnen vooraf de manier van toetsen van de DTT inzien. Op deze site zijn voorbeeldopgaven en oefentoetsen beschikbaar. 

Wat kan ik met de rapportage?

Het is belangrijk dat scholen de resultaten van de DTT in de les gebruiken om in de leerbehoefte van de leerlingen te voorzien. Met de diagnose kunnen docenten verder inzoomen op goed of minder goed ontwikkelde vaardigheden van leerlingen. Met name de groepsrapportage kan voor docenten een hulpmiddel zijn om te differentiëren in de klas.

Tijdens de pilot onderzoeken we hoe docenten de diagnose het beste kunnen gebruiken in de les. Zo werkt SLO daar samen met pilotscholen DTT aan in een project over formatieve evaluatie. Verder is er voor pilotscholen op 1 december 2016 de DTT conferentie. Deze conferentie heeft als thema: 'Verder aan de slag met de DTT - Instrument in formatief evalueren'. Tijdens deze DTT conferentie staat het gebruik van de DTT diagnose op scholen centraal.