Vragen over afname DTT

Hoeveel tijd kost de afname van de DTT?

De afname van één toets van de DTT kost anderhalf tot drie uur. Sommige toetsen duren wat langer dan andere toetsen. De maximale toetsduur voor 2017 is bekend. Binnen deze maximale toetsduur kan 95% van de leerlingen de DTT afronden. Voordat u de toetsen plant hoort u hoe lang elke toets maximaal duurt. Het is goed om er rekening mee te houden dat sommige leerlingen sneller klaar zijn. Andere leerlingen hebben juist de maximale tijd nodig.

Wanneer kan mijn school de DTT afnemen?

U kunt de DTT afnemen van maandag 30 januari tot en met vrijdag 3 maart. U bepaalt zelf binnen deze periode wanneer uw leerlingen de toets(en) maken.

Wat is het verschil tussen adaptieve DTT en pretest?

Er zijn twee verschillende toetsen in het schooljaar 2016 - 2017: de pretest vmbo-bb en de adaptieve DTT. Er zijn veel verschillen tussen de twee toetsen. Zo is de pretest er om vragen ‘uit te proberen’ zodat de DTT zich verder kan ontwikkelen. De school ontvangt na de pretest een schoolrapportage, maar geen rapportage per leerling. De adaptieve DTT is een toets op maat voor elke leerling. Deze toets levert juist wel een diagnose op voor elke leerling.

We verzoeken alle pilotscholen met een vmbo-bb afdeling om dit jaar aan de pretest deel te nemen. Zo kunnen we aan het eind van de pilot DTT ons doel bereiken: een volledige adaptieve DTT voor alle leerwegen en schooltypes.

Welke toetsen kan mijn school afnemen?

U kunt in het schooljaar 2016-2017 alle leerlingen de adaptieve DTT laten maken. U krijgt dan ook een diagnose voor elke leerling. Daarnaast is er voor de vmbo-bb leerlingen nog een pretest. Dit is omdat er nog niet voldoende afnames zijn geweest voor een volledige diagnose bij deze groep leerlingen. We verzoeken alle scholen met een vmbo-bb afdeling dringend om aan de pretest mee te doen. Zo kan de toets ook voor vmbo-bb leerlingen volledig beschikbaar komen.

Is bij de DTT een sterke leerling sneller klaar dan een minder sterke leerling?

Dit is niet het geval. De tijd die een leerling nodig heeft om de DTT te maken, hangt af van de hoeveelheid vragen die nodig zijn om een duidelijke diagnose te kunnen stellen en de snelheid waarmee de leerling deze vragen beantwoordt. Ook sterke leerlingen zullen voor hen passende vervolgvragen krijgen om hun relatieve verbeterpunten te kunnen diagnosticeren. 

Krijgt een leerling direct feedback na afname van de toets?

Na afname van de adaptieve DTT kunt u de groeps- en leerlingrapportages direct na de afname in Facet downloaden. De schoolrapportages van de adaptieve DTT komen pas na de afnameperiode beschikbaar. De schoolrapportages van de pretest komen in mei beschikbaar. U krijgt een teken via de nieuwsbrief dat u deze rapportages kunt downloaden.