Technische vragen over digitale afname

Hoe maken leerlingen de toets?

Leerlingen maken de toets op een laptop of computer met Facet. De pc’s moeten aan bepaalde systeemeisen voldoen om Facet te kunnen gebruiken. Op dit moment is het nog niet mogelijk om Facet te gebruiken op tablets omdat de afnameomgeving nog niet veilig is. Het onderzoek naar de beveiligde afnameomgeving op tablets loopt. Scholen gebruiken Facet ook voor andere toetsen en examens in het voortgezet onderwijs, zoals de rekentoets..

Wat moet mijn school doen om Facet te kunnen gebruiken op school?

Om Facet te kunnen gebruiken moet de systeembeheerder Facet installeren op school. Daarna kan de examensecretaris de toetsen inplannen en kunnen leerlingen de toets maken. De helpdesk Facet van DUO is er om te helpen bij het installeren en gebruiken van Facet.

Hoe moet ik de toets inplannen?

Om de toets te plannen zijn een aantal stappen nodig. Eerst maakt u op school afspraken over welke leerlingen welke toets gaan maken op welk moment. Vervolgens vult u een bestand in met gegevens van de leerlingen. U leest de gegevens in Facet in. Als laatste stap maakt u een zogeheten afnamegroep aan. Daarmee koppelt u leerlingen aan een afname van een toets.

Vanaf wanneer kan ik de toets inplannen?

U kunt op school nu al afspraken maken over wanneer de leerlingen welke toets maken. Vanaf januari 2017 kunt u deze planning in Facet zetten.

In welke toetsen wordt gebruik gemaakt van geluid en video?

Een aantal toetsen maken gebruik van geluidsfragmenten. Bij deze toetsen hebben leerlingen dus een koptelefoon nodig en moet een geluidscheck worden gedaan in Facet.

Is er een export mogelijk van Magister naar Facet? (nu kan dit alleen met examen kandidaten)

Nee, de exportfunctie in Magister is alleen beschikbaar voor examenkandidaten en voorlaatstejaars. Er is geen export mogelijk voor leerlingen uit de onderbouw. De exportfunctie is ook niet voorzien, aangezien de DTT nog in pilot is.