Gedurende de pilotperiode van de DTT heeft de SLO samen met zeven pilotscholen materialen ontwikkeld en uitgeprobeerd. Deze materialen zijn bedoeld om de uitslag van de DTT te gebruiken in de les als één van de middelen voor formatief evalueren.

Op deze pagina treft u de verschillende materialen aan die samen met die scholen zijn ontwikkeld. Deze materialen kunnen worden gebruikt om de uitslag van de DTT in de lespraktijk in te bedden.

Animatie: Effectief gebruik van de DTT in de les

De animatie geeft snel een indruk hoe je als docent en leerling met de uitslag van de DTT kunt omgaan in een formatieve cyclus.

De klas van Petra werkt aan het einde van de onderbouw aan een schrijftaak. Eind februari doen ze mee aan de afname van de diagnostische tussentijdse toets schrijfvaardigheid. Dit is een toets om van te leren. Direct na afname van de DTT downloadt Petra de leerlingrapportage en groepsrapportage per klas. Zo heeft ze inzicht in waar haar leerlingen staan ten opzichte van de leerdoelen schrijfvaardigheid. De DTT geeft een diagnose en laat zien waar leerlingen goed en minder goed in zijn. Uit de diagnose blijkt dat Afstemmen op doel en publiek een gebied is waar haar leerling Bas moeite mee heeft. Maar wanneer en hoe gebruik je de diagnose in jouw lespraktijk om leerlingen verder te helpen? Een eerste stap is ervoor zorgen dat Bas de gezamenlijk gestelde leerdoelen en succescriteria zo concreet mogelijk voor ogen heeft en begrijpt.

Petra laat Bas en andere leerlingen drie e-mails op volgorde van goed naar minder goed leggen. Wat is er goed aan de e-mail, en wat komt minder goed uit de verf? Als het leerdoel helder en concreet is, kan Bas aan de slag met de schrijftaak. Feedback speelt bij het schrijfproces een centrale rol, omdat het zo duidelijk wordt aan welke succescriteria Bas al wel of niet voldoet.

Naast eigen observaties en eerdere schrijftaken speelt ook de leerlingrapportage van de DTT een rol: hoe verhoudt deze diagnose zich tot eerdere schrijfprestaties?

Op basis van alle feedback formuleren de leerlingen bijvoorbeeld tips en tops voor elkaar. De leerlingen bedenken met hulp van Petra welke aanpak zij in kunnen zetten om hun schrijftaak te verbeteren. Welke activiteiten, hulpmiddelen en bronnen, hebben zij nodig om hun leerdoelen te bereiken? Stel: een leerling heeft net als Bas onder niveau als diagnose bij Afstemmen op doel en publiek. Die leerling kan dan als doel stellen een uitgevoerde schrijftaak te herschrijven voor een ander publiek. De leerling kan ook samen met de docent voor een nieuwe open schrijftaak concrete leerdoelen formuleren rondom afstemming op doel en publiek. Op de website www.pilotdtt.nl vind je concrete hulpmiddelen om de DDT effectief in te bedden in jouw lespraktijk.

De DTT: een van de instrumenten bij formatief evalueren!

Lessenseries: Formatief evalueren

In de lessenseries wordt ingezoomd op het gebruik van verschillende technieken in de formatieve cyclus van feed up – feedback – feed forward bij de vakken Engels, Nederlands en wiskunde.

Toelichting: Formatief evalueren en de DTT

In de documenten "Formatief evalueren en de DTT Engels, Nederlands, wiskunde: aan de slag" komt de cyclus van formatief evalueren uitgebreid aan bod met de specifieke invulling van de uitslag van de DTT. 

Lessenseries: Formatief evalueren en de DTT

In de lessenseries wordt ingezoomd op het gebruik van de uitslag van de DTT ingebed in een formatieve cyclus bij de vakken Engels, Nederlands en wiskunde.

Tussentijdse opbrengsten: Werkvormen bij formatief evalueren

In deze documenten worden zowel generieke als vakspecifieke werkvormen van formatief evalueren gepresenteerd. Deze werkvormen moeten bijdragen aan een feedbackcultuur. Er worden praktische voorbeelden gegeven waarbij de diagnose van de DTT aan bod komt:

Handreikingen: Effectieve inbedding van de DTT

In de handreikingen staat beschreven hoe je de verschillende rapportages van de DTT in kunt zetten op niveau van de klas, vaksectie en school.