De DTT in vogelvlucht

De DTT is een toets die leerlingen laat zien waar ze goed in zijn, en waar hun kansen liggen. De DTT is niet een toets om voor te leren, maar juist een toets om van te leren. 

De DTT richt zich op de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Leerlingen maken de DTT halverwege het laatste jaar van de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

De DTT is een toets op maat

De DTT is een digitale adaptieve toets. Leerlingen maken de toets op één van de vijf niveaus: vmbo BB, vmbo KB, vmbo GT, havo of vwo. De toets past zich aan het antwoordgedrag van de leerling aan. Zo is de DTT een uitdagende toets voor iedere leerling. De DTT analyseert het kennisniveau en de onderliggende vaardigheden van de leerling. Dit levert een diagnose op waarmee docenten en leerlingen kunnen werken aan leergroei.

De DTT is een toets om van te leren

De DTT is een unieke toets. Leerlingen krijgen geen cijfer, maar een diagnose met kansen en aandachtspunten. Leerlingen en docenten gebruiken dit resultaat voor verdere analyse. Ze kijken naar wat extra nodig is én wat er nog beter ingezet kan worden. Deze toets is anders dan de meeste toetsen alleen maar formatief. 

De DTT ondersteunt de docent

Docenten doen al heel veel, in hun lessen en in persoonlijke begeleiding van leerlingen. Zo maken docenten zelf eigen diagnoses tijdens lessen en andere contactmomenten met leerlingen. De DTT is een extra hulpmiddel om docenten te ondersteunen. Zo kunnen docenten met behulp van deze diagnose heel precies bepalen waar extra begeleiding nodig is, en waar juist extra kansen liggen.

De DTT levert de docent in korte tijd veel informatie over het leerproces van alle leerlingen. De automatische controle van de toets geeft de docent extra tijd en kan werkdruk wegnemen. De landelijk vastgestelde standaardbepaling van de niveaus geeft docenten en leerlingen een methode-onafhankelijk beeld. Dit beeld laat de verbeterpunten en sterke kanten van de onderliggende vakvaardigheden van de leerling zien.

De DTT geeft een tussenstand aan het eind van de onderbouw

 De DTT is gebaseerd op de concept-tussendoelen van SLO en de daarmee ontwikkelde toetswijzer. De tussendoelen van SLO beschrijven wat leerlingen moeten kennen en kunnen aan het eind van de onderbouw. De toetswijzer beschrijft de inhoud en het niveau van de toets. De DTT is onafhankelijk van manieren van onderwijs en lesgeven. Dit betekent dat de DTT niet afhankelijk is van een bepaalde onderwijsmethode.