De pilot met de DTT is afgerond. Op deze website treft u de resultaten aan van de pilot DTT en informatie over de overdracht van de DTT aan marktpartijen.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Neem dan contact met ons op.