Tenzij anders vermeld is op de inhoud van deze website de Creative Commons zero verklaring (CC0) van toepassing. Dit houdt in dat hergebruik van de inhoud van deze site is toegestaan, tenzij bij een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld een foto of document) staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is.

De foto's op de website zijn gemaakt door Marijke Volkers. Als u gebruik wilt maken van het beeldmateriaal, neemt u contact op met het College voor Toetsen en Examens via info@cvte.nl.

Hergebruik inhoud

Bij hergebruik van de inhoud van deze website is naamsvermelding niet verplicht. Maar bij het citeren van de inhoud mag niet de indruk worden gewekt dat de Rijksoverheid zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijft.