Publicatie rapporten ter afsluiting van project DTT

Ter afsluiting van het project DTT zijn er een viertal rapporten gepubliceerd, respectievelijk door Cito, Universiteit Maastricht, USBO Advies in opdracht van het CvTE, en het door CvTE zelf.

Hieronder vindt u de links naar de desbetreffende rapporten:

Cito:
De ontwikkeling van de diagnostische tussentijdse toets (2012-2017)

Universiteit Maastricht:
Gebruik van de Diagnostische Tussentijdse Toets voor opbrengstgericht werken op scholen

USBO Advies:
Procesevaluatie Project DTT – leerpunten voor het organiseren van innovaties in het onderwijsveld

CvTE:
Eindrapport CvTE project DTT