Openbaarmaking items leesvaardigheid en aangepaste parameters en drivers

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft sinds afgelopen zomer de diagnostische tussentijdse toets (DTT) in onderdelen openbaar gemaakt. Zo zijn de adaptieve module, ruwe afnamedata en lessenseries openbaar gemaakt. Tijdens verschillende bijeenkomsten het afgelopen jaar is ook mondeling kennis gedeeld over het ontwikkelproces van het instrument en over de begeleiding van scholen.

Verder is sinds de zomer elke maand circa 20 procent van de items (toetsopgaven) beschikbaar gesteld. Inmiddels is ook het laatste pakket met items beschikbaar, met daarin de items Leesvaardigheid Nederlands en Leesvaardigheid Engels. 

Tegelijk met deze laatste items zijn ook de aangepaste parameters en drivers voor de eerder openbaar gemaakte items beschikbaar gesteld (schrijfvaardigheid Nederlands, schrijfvaardigheid Engels en wiskunde). Vanwege het bestandsformaat van de items (xml) kunnen we deze bestanden niet op www.pilotdtt.nl plaatsen, maar worden ze op verzoek toegestuurd. Voor ontvangst van deze bestanden kunt u contact opnemen met het Ministerie van OCW via dduinkerke@minocw.nl.

Om de items en itembanken te ontvangen, dient u een licentieovereenkomst te ondertekenen. Zie https://www.pilotdtt.nl/actueel/nieuws/2017/07/14/ocw-maakt-items-en-itembanken-uit-de-pilot-dtt-openbaar. De overige onderdelen van de DTT zijn gelicenseerd onder Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal-licentie; waarbij het – bij gebruik van deze producten – niet nodig is om naamsvermelding toe te passen.

DTT oefenpagina (Facet)
Tot juli 2018 zijn op de DTT oefenpagina van Facet ook voorbeeldopgaven van de DTT te vinden.  

Met vriendelijke groet,

Projectteam DTT

Ministerie van OCW