DTT slotconferentie: posters en presentaties

Op donderdag 12 oktober vond de slotconferentie over de DTT plaats. Deze conferentie was de afsluiting van de driejarige pilot diagnostische tussentijdse toets (DTT) en daarnaast bedoeld als vooruitblik op hoe de opbrengsten van de DTT worden voortgezet door marktpartijen.

Posters

Het eerste deel van de conferentie stond in het teken van de opbrengsten van de pilot. Hieronder vindt u de posters die tijdens de postersessie door de diverse ketenpartners zijn gepresenteerd.

De DTT op scholen: branding (CvTE)

Fasering implementatietraject pilot en schoolontwikkeling (EDventure)

DTT en de Onderwijsmonitor Limburg (Universiteit Maastricht)

Cyclus formatief evalueren (SLO)

Interpretatie en vervolgstappen DTT door docenten en leerlingen (Universiteit Twente)

Ontwikkelingsproces van de DTT in posters (Cito)

Presentaties

Tijdens het tweede deel van de conferentie werden er diverse presentaties gegeven. U vindt ze hieronder.

‘Formatieve toetspraktijken met effect, wat DOET een docent in de klas?’ door Judith Gulikers (WUR)

'Onderwijskundig begeleidingstraject van de DTT' door Saskia Versloot / EDventure