Openbaarmaking onderdelen van de DTT

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakt de diagnostische tussentijdse toets (DTT) de komende maanden in onderdelen openbaar.

Op maandag 26 juni 2017 zijn de eerste onderdelen van de DTT openbaar gemaakt, namelijk:

  • Broncode en documentatie van de adaptieve module;
  • Packages met voorbeelden van alle itemtypes voor Nederlands, Engels en wiskunde. Let op: voor Engels is alleen een gesimuleerd stuurbestand opgeleverd.

De komende periode wordt rond de derde week van elke maand, 20% van de vraagitems openbaargemaakt. Om de kwaliteit van de vraagitems te waarborgen is een DTT-vraagitems licentieovereenkomst opgesteld. Indien u de vraagitems wilt ontvangen dient u deze licentie te ondertekenen en contact op te nemen met de contactpersoon van het Ministerie van OCW.

Naast de vraagitems worden de volgende onderdelen openbaargemaakt*:

Datum

Onderdeel

September 2017

Lessenseries voor Nederlands schrijfvaardigheid en Engels schrijfvaardigheid van SLO, inclusief technieken voor de hele cyclus van formatief evalueren****

Oktober 2017

Jaarlijkse monitoronderzoeken Regioplan*****

Oktober 2017

Lessenserie Wiskunde van SLO****

Eind 2017

Rapporten, evaluaties, handreikingen en modelbeschrijvingen van interventies in het kader van de meerwaarde van de DTT voor scholen**

Eind 2017

Technisch rapport van stichting Cito***

Eind 2017

Aangepaste psychometrische eigenschappen van de items o.b.v. informatie van dit pilotjaar, inclusief nieuwe oplevering van de stuurbestanden***

 

Voor ontvangst van de vraagitems of andere onderdelen van de DTT kunt u contact opnemen met David Duinkerke van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap via dduinkerke@minocw.nl.

* Mochten er nog overige onderdelen openbaar worden gemaakt, dan wordt hierover bericht via www.pilotdtt.nl.

** Een aantal documenten is al gepubliceerd op www.pilotdtt.nl onder ‘Voor pilotscholen’ -> ‘Toolkit DTT’ en ‘Documenten voor pilotscholen’.

*** Deze onderdelen van de DTT zijn gelicentieerd onder Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal-licentie. Naamsvermelding is bij gebruik van deze materialen niet nodig.

**** De lessenseries voor Nederlands schrijfvaardigheid, Engels schrijfvaardigheid en Wiskunde worden gepubliceerd op www.pilotdtt.nl/slo-materiaal .

***** Eerdere rapport zijn al gepubliceerd zoek op www.pilotdtt.nl met de zoekopdracht regioplan