OCW maakt items en itembanken uit de pilot DTT openbaar

OCW maakt items en itembanken uit de pilot DTT openbaar. In de periode juni-november 2017 wordt steeds rond de 15de van de maand 20% openbaar gemaakt.

Om de kwaliteit van de items te waarborgen is voor dit onderdeel van de DTT een licentieovereenkomst opgesteld. Indien u de items wilt ontvangen dient u deze licentie te ondertekenen en contact op te nemen met de contactpersoon van het ministerie van OCW, David Duinkerke, via dduinkerke@minocw.nl.