Slotconferentie pilot DTT op 12 oktober 2017

Elk einde is een begin, dat geldt ook voor de afsluiting van de pilot DTT. De deelname van meer dan 230 scholen in de afgelopen drie jaar en de afname van 30.000 adaptieve DTT-toetsen in 2017 toont de  behoefte aan een toets als de DTT, gelijk aan de huidige en/of verder ontwikkeld naar specifieke wensen van de scholen.

Het CvTE nodigt alle bij de DTT betrokken gebruikers, docenten, schoolleiders, en de makers uit om met elkaar in gesprek te gaan over de opbrengsten van het driejarig pilot-traject op 12 oktober in Utrecht tijdens de DTT slotconferentie: “Op weg naar een feedback-cultuur, van ontwikkel- naar toekomstperspectief”. Het conferentieprogramma bestaat uit twee delen. U schrijft zich in voor de hele dag, de ochtend of de middag, al dan niet met lunch.

Ochtenddeel: Een reflectie op het maakproces van de DTT

Waarin verschilt de DTT van alle andere toetsen en hoe zijn die unieke aspecten tot stand gekomen? Welke inzichten zijn veranderd in het meerjarige maakproces? Wat waren de onderliggende oorzaken daarvan? Hoe kijken we daar achteraf op terug?

Middagdeel: Een reflectie op de formatieve betekenis van de diagnoses uit de DTT

De DTT is één van de instrumenten in vak- en schoolontwikkeling op weg naar een feedback-cultuur. Gebruikers van de DTT delen in de middag hun ervaringen met andere ervaringsdeskundigen uit de pilotscholen. Ook nieuw geïnteresseerde en toekomstige gebruikers van de DTT(- opvolgers) zijn van harte welkom om aan dit gesprek deel te nemen. Dedact en A-vision i.s.m. Universiteit Maastricht ontvouwen hun plannen met de DTT voor 2018 en verder.

Datum: 12 oktober 2017
Tijd: 10.00 – 17.00 uur
Plaats: Cursus- en Vergadercentrum Domstad, Utrecht

U kunt zich inschrijven vanaf 5 september. Vanaf dat moment is ook het definitieve programma beschikbaar. U ontvangt daarover bericht via de nieuwsbrief DTT van augustus 2017.

Voor meer informatie kunt u ons mailen: dtt@cvte.nl